certificado-arquitectura-lapiz.jpeg

Descobreix

Què feim

En el passat, els arquitectes i dissenyadors només podíem mostrar els nostres projectes per mitjà dels croquis que dibuixàvem a mà. Però avui en dia tenim la possibilitat de crear els nostres propis mons per mitjà dels ordinadors i les noves tecnologies, aconseguint un gran realisme.

Amb l'ajuda dels gràfics 3D realitzats per ordinador, podem ajudar, tant a empreses com a artistes individuals, a crear imatges fotorrealistes dels nostres projectes.

Per aquest motiu, a Croquis 3D us donem l'opció de visualitzar els vostres projectes abans que es facin realitat i poder utilitzar les imatges en revistes, presentacions o per a altres fins comercials.

En definitiva, una imatge val més que mil paraules. Gràcies per la visita!

En el pasado, los arquitectos y diseñadores sólo podíamos mostrar nuestros proyectos a través de los croquis que dibujábamos a mano. Pero hoy en día tenemos la posibilidad de crear nuestros propios mundos por medio de los ordenadores y las nuevas tecnologías, consiguiendo un gran realismo.

Con la ayuda de los gráficos 3D realizados por ordenador, podemos ayudar, tanto a empresas como a artistas individuales, a crear imágenes fotorrealistas de nuestros proyectos.

Por este motivo, en Croquis 3D os damos la opción de visualizar sus proyectos antes de que se hagan realidad y poder utilizar las imágenes en revistas, presentaciones o para otros fines comerciales.

En definitiva, una imagen vale más que mil palabras. Gracias por la visita!

In the past, architects could only display their projects by sketches drawn by hand. But today there is the possibility of creating our own worlds through computers and new technologies, achieving realism.

With the help of 3D graphics done by computer, can help both, companies and individual artists, to create photorealistic images of your projects.

For this reason, Croquis 3D give you the option to view your projects before they come true and to use the images in magazines, presentations or other business purposes.

In short, a picture is worth a thousand words. Thanks for visiting!

Els nostres

Clients